Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Zimný štadión v Kežmarku zrekonštruujú firmy Milanko a Frost

Sobota, 2017, september 16 5:15
11 0

Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku bude stáť 2,94 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (3,53 mil. eur vrátane DPH). Mesto Kežmarok pridelilo zákazku spoločnostiam Milanko, spol. s r. .o., Spišská Nová Ves a Frost - service, s. r. o., Lednické Rovne. Ako vyplýva z výsledku verejného obstarávania, vybraná skupina zhotoviteľov sa zaviazala vykonať práce za 290 dní, teda necelých desať mesiacov.

Na základe výzvy vyhlásenej v máji tohto roka predložila ponuku iba uvedená skupina. Predpokladaná cena prác, plánovaných pôvodne na šesť mesiacov, predstavovala takmer 3 mil. eur bez DPH.

Mesto Kežmarok zdôvodnilo nezrušenie verejného obstarávania napriek jednej prijatej ponuke tým, že ho sprístupnilo čo najširšiemu spektru uchádzačov, pričom výsledný počet predložených ponúk nemohlo ovplyvniť žiadnym ďalším opatrením. "Na základe uvedeného a v súvislosti s potrebou zabezpečiť predmet zákazky riadne a včas verejný obstarávateľ rozhodol o nezrušení verejného obstarávania," uviedlo mesto.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0