Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Vládny dlh viac ako 200 % HDP: Krajina starne, centrálna banka pomáha nákupom dlhopisov

Piatok, 2018, november 9 11:14
29 0

Zatiaľ čo v priebehu posledných piatich rokov rast dlhu japonskej vlády spomalil voči ostatným krajinám, v absolútnom vyjadrení dosahuje v súčasnosti viac ako dvojnásobnú ročná hospodársku produkciu. To je viac ako o 60 percent viac než dlhuje krajina na druhej priečke, Taliansko.

Aj napriek tomu, že japonský dlh narástol do obrovských rozmerov, ako v menovom, tak aj v hrubom výhľade HDP, doposiaľ sa neprejavil nárast splátok dlhov pre vládu, čo HSBC čiastočne vysvetľuje pokračujúcim zmierňovaním menovej politiky zo strany Bank of Japan, inými slovami neustálym nákupom dlhopisov. "Doteraz bol tlak na vládne financovanie obmedzený vďaka agresívnemu nákupu a riadeniu výnosov Bank of Japan v rámci kvantitatívneho a kvalitatívneho menového zmierňovania (QQE) a kntroly výnosovej krivky (YCC)," uvádza HSBC.

BoJ v súčasnosti nakupuje dostatok japonských štátnych dlhopisov, aby udržala 10-ročné výnosy ukotvené okolo 0 %, čo pomáha znížiť náklady na úvery štátu. Vo fiškálnom roku 2017 predstavoval dlhový servis 24,1 % celkových výdavkov japonskej vlády vrátane 9,4 % na splácanie úrokov. Ak by výnosy štátnych dlhopisov boli vyššie ako v súčasnosti, zvýšenie dlhovej služby by pre vládu spôsobilo značné fiškálne problémy, čo zatiaľ nenastalo. Japonská vláda plánuje v októbri v budúcom roku zvýšiť svoju vnútroštátnu daň z predaja z 8 % na 10 %, pričom predpokladá, že jej primárne rozpočtové saldo sa presunie späť do prebytku v roku 2025. Či už sa tak stane, alebo nie, masívny japonský dlh neustále rastie.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0