Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Venezuela sa dostala do čiastočnej platobnej neschopnosti

Utorok, 2017, november 14 15:51
23 0

Venezuela sa dostala do platobnej neschopnosti, keď nesplatila časť svojich záväzkov. Informovala o tom ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P). Ratingovú známku krajine znížila na stupeň SD, ktorý označuje selektívnu platobnú neschopnosť. To znamená, že Venezuela nesplatila úroky z konkrétnych dlhopisov, celkovo však zatiaľ vyjadruje odhodlanie plniť záväzky voči zahraničným veriteľom. Pred aktuálnym oznámením mala Venezuela od agentúry rating v špekulatívnom pásme.

S&P uviedla, že Venezuela do 30 dní po termíne splatnosti veriteľom nezaplatila úroky z dlhopisov v celkovej hodnote 200 mil. USD, ktoré sú splatné v rokoch 2019 až 2024. Podľa agentúry zároveň existuje vysoké riziko, že krajina v najbližších troch mesiacoch nesplatí ďalšie záväzky.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0