Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

V prvom polroku ceny na Slovensku stúpli o 2,6 %

Piatok, 2018, júl 13 8:46
23 0

V júni boli spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne vyššie o 2,8 %. Oproti máju sa tak ich rast zrýchlil o 0,2 percentuálneho bodu. V priemere za celý prvý polrok tak ceny na Slovensku stúpli o 2,6 %. Medzimesačne v júni oproti máju ceny vzrástli o 0,1 %, kým v predchádzajúcom mesiaci stagnovali. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Medziročne najvýraznejšie rástli ceny v doprave, a to o 6,5 %. Zvýšili sa tiež ceny potravín a nealkoholických nápojov o 4,8 %, zdraželi reštaurácie a hotely o 3,2 %, rozličné tovary a služby o 2,6 %, rekreácia a kultúra o 2,3 % a alkoholické nápoje a tabak a zdravotníctvo zhodne o 2,2 %. Vyššie boli aj ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 1,9 %, odevy a obuv o 1,5 % a nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti a vzdelávanie zhodne o 0,9 %. Klesli len ceny za pošty a spoje o 2 %.

Na medzimesačnej báze vzrástli najmä ceny za potraviny a nealkoholické nápoje o 0,5 % a alkoholické nápoje a tabak a dopravu zhodne o 0,3 %. V júni oproti máju zdraželi však aj nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti a zdravotníctvo zhodne o 0,2 %, odevy a obuv a bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá ako aj rekreácia a kultúra a reštaurácie a hotely zhodne o 0,1 %. Nižšie oproti máju boli ceny za pošty a spoje o 2,1 % a ceny vzdelávania o 0,2 %. Na májovej úrovni zostali ceny rozličných tovarov a služieb.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v júni dosiahla 3,2 %, kým v máji predstavovala 3 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v júni 2,6 %. V máji bola na úrovni 2,4 %. V medzimesačnom porovnaní bola jadrová inflácia v júni na úrovni 0,2 % a čistá inflácia bola vo výške 0,1 %.

Prečítajte si tiež: Rast cien v októbri sa spomalil na 2,5 %

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0