Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

V boji proti nezákonnému obchodu Slovensko inšpiruje Jordánsko

Piatok, 2018, júl 13 10:19
12 0

Slovenská finančná správa je v riešeniach zameraných na boj proti nezákonnému obchodu inšpiráciou pre Jordánsko. O fungovaní informačného systému kontrolných známok na Slovensku sa prišli informovať zástupcovia colnej správy Jordánska, ktorí chcú takýto systém spustiť aj vo svojej krajine.

Colnú správu Jordánska zaujíma informačný systém kontrolných známok (ISKZ). Podobný systém kontroly na Slovensku pre alkohol a tabakové výrobky chcú využiť na vybraných komoditách aj u nich. Zavedenie systému má pomôcť v boji proti nezákonnému obchodu.

Zástupcovia finančnej správy im ISKZ, ktorý funguje od októbra 2014, predstavili a vysvetlili jeho základné procesy. Ochranné prvky im ukázali priamo v colnom laboratóriu a spôsob tlače kontrolných známok vrátane systému ich odberu zase v štátnej tlačiarni - Mincovni Kremnica.

Za takmer štyri roky od spustenia systému finančná správa vydala 1.782.418.000 kusov kontrolných známok, z toho na lieh 413.944.000 kusov a na tabak a tabakové výrobky 1.368.474.000 kusov. Systém v súčasnosti využíva 241 odberateľov kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a 46 odberateľov kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek, cigariet a bezdymového tabakového výrobku.

Návštevu zaujala aj aplikácia Superkolky, ktorou finančná správa zefektívnila kontrolu trhu so spotrebiteľskými baleniami liehu a tabakových výrobkov. Prostredníctvom načítania jedinečného QR kódu alebo zadaním 12-miestneho alfanumerického jedinečného identifikačného čísla kontrolnej známky sa verejnosť môže aktívne podieľať na kontrole pravosti liehovín a tabakových výrobkov na trhu. Spotrebiteľ môže s pomocou aplikácie získať základné údaje z kontrolnej známky, napríklad odberateľa kontrolnej známky, druh liehu či tabaku a porovnať ich so skutočnosťou.

V prípade, že sa produkt, ktorý sa po naskenovaní objaví na displeji, líši od skutočného produktu, môže spotrebiteľ nezrovnalosť ihneď nahlásiť finančnej správe. Finančná správa eviduje od spustenia aplikácie približne 69.300 overení.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0