Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

V apríli sa na bratislavskej burze uzatvorili obchody za 41 mil. eur

Utorok, 2018, máj 15 4:46
16 0

Na bratislavskej burze sa v apríli uskutočnili počas 20 pracovných dní obchody v celkovej hodnote 41 mil. eur. Vo štvrtom mesiaci sa pritom v 583 transakciách previedlo 60,3 tis. kusov cenných papierov. V porovnaní s marcom to znamenalo nárast počtu zobchodovaných cenných papierov o 134,5 %, celkového finančného objemu o 58,6 % a počtu transakcií o 4,1 %. Medziročne sa však počet transakcií znížil o 4,3 %, počet zobchodovaných cenných papierov sa prepadol až o 99,99 % a finančný objem sa znížil o 94,2 %.

Ako ďalej informuje Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) akcie domácich spoločností boli v apríli predmetom kúpy a predaja v 124 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo vyš 50 tis. kusov akcií vo finančnom objeme 1,3 mil. eur. Oproti marcu 2018 to znamenalo nárast dosiahnutého finančného objemu o 209,5 %, počtu zobchodovaných cenných papierov o 171,5 % a počet uskutočnených transakcií zaznamenal pokles o 34,4 %.

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu apríla zaznamenala medzimesačný pokles o 0,7 % na úroveň 4,595 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, medzimesačne klesla o 0,8 % na 4,532 mld. eur a podieľala sa 98,6 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca marca 1,4-percentný pokles na hodnotu 2,296 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral apríl na úrovni 330,174 bodu, čo predstavovalo 0,2-percentný medzimesačný nárast a 5,7-percentný medziročný rast. Mesačné maximum 346,771 bodu dosiahol SAX 13. apríla a mesačné minimum 329,397 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou z 3. apríla.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0