Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Vývoz tovaru zo SR v auguste medziročne stúpol o 4,9 % na 6,194 mld. eur

Streda, 2018, november 7 9:39
18 0

V auguste 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 4,9 % na 6,194 miliardy eur a celkový dovoz o 5,1 % na 6,319 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne vo výške 125,5 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Saldo zahraničného obchodu za január až august 2018 bolo aktívne na úrovni 1,732 miliardy eur, teda bolo o 91,4 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (2,952 miliardy eur), Francúzskom (1,761 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (1,671 miliardy eur), Talianskom (1,513 miliardy eur), Rakúskom (1,455 miliardy eur), Poľskom (1,179 miliardy eur), Českou republikou (970,7 milióna eur), Spojenými štátmi americkými (948,1 milióna eur), Španielskom (739,8 milióna eur), Rumunskom (592,8 milióna eur) a Maďarskom (584,2 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (2,839 miliardy eur), Čínou (2,015 miliardy eur), Ruskou federáciou (1,605 miliardy eur), Taiwanom (268,3 milióna eur), Malajziou (261,8 milióna eur), Japonskom (215,7 milióna eur), Ukrajinou (171,6 milióna eur) a Indiou (138,4 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 51,586 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa zvýšil celkový vývoz o 7,4 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 18,9 %, Českej republiky o 8 %, Poľska o 5,6 %, Francúzska o 7,4 %, Talianska o 17,9 %, Rakúska o 5,1 %, Španielska o 6 %, Spojených štátov amerických o 3,7 % a Rumunska o 11,7 %. Znížil sa vývoz do Maďarska o 0,6 %, Spojeného kráľovstva o 12,1 % a Holandska o 8 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 8,1 % - tvoril 85,7 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 7,4 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,6 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 49,854 miliardy eur pri medziročnom raste o 7,4 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 9,4 %, Českej republiky o 4,1 %, Kórejskej republiky o 10,9 %, Poľska o 9,3 %, Ruskej federácie o 18,6 %, Maďarska o 2,4 %, Talianska o 12,1 %, Francúzska o 2,2 % a Rakúska o 9,2 %. Poklesol dovoz z Číny o 18,7 % a Spojeného kráľovstva o 20,6 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2017 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 9 % - tvoril 67,6 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 5,6 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,3 %.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0