Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

TMR predložila upravený projekt druhého nástupného bodu do strediska T. Lomnica

Štvrtok, 2018, október 11 12:34
31 0

Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) v uplynulých dňoch predložila na posúdenie EIA upravený projekt vybudovania druhého nástupného bodu do lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica, ktorým chce reagovať na rastúcu návštevnosť a požiadavku lepšej regulácie pohybu a rozptylu lyžiarov v stredisku. Ide o projekt, ktorý už bol posúdený a schválený v rámci EIA v roku 2008, ale nedošlo k jeho realizácii. TASR informovala hovorkyňa spoločnosti Zuzana Dobránszka.

Na základe skúseností z dlhoročnej prevádzky lyžiarskeho strediska TMR upravila projekt tak, aby plnil pôvodný účel, ale pri zásadne menšom vplyve na životné prostredie a komfort bývania obyvateľov lokality. „O potrebe rozvoja strediska, ako aj rozšírenia o druhý nástupný bod vrátane novej zjazdovky a lanovky Grand - Štart, hovoria štatistiky návštevnosti. Tie potvrdzujú niekoľkonásobný nárast počtu lyžiarov oproti roku 2008, pričom rastie dopyt najmä po rodinnej lyžovačke a menej náročných tratiach. Ak ich doplníme, pomôže to pri lepšom rozptyle lyžiarov po stredisku, a tým sa zvýši aj bezpečnosť na zjazdovkách,“ vysvetlil riaditeľ strediska Vysoké Tatry TMR Dušan Slavkovský.

Súčasťou požadovanej zmeny sú najmä úprava šírky zjazdovej trate, zmena technológie lanovej dráhy a zníženie záberu plôch pri údolnej aj výstupnej stanici lanovky. „Zatiaľ čo v prípade oboch staníc došlo zmenou projektu k výraznému zníženiu zastavanej plochy oproti pôvodnému návrhu, záber nového územia v upravenom projekte vzniká najmä v dôsledku úpravy koridoru zjazdovej trate – teda nejde o zastavanú plochu alebo iný zásah do územia,“ doplnila hovorkyňa spoločnosti s tým, že výrazné zmenšenie zastavanej plochy v prípade údolnej stanice bude viesť k tomu, že jej vplyv na životný komfort blízkej obytnej zóny bude podstatne nižší ako v pôvodnom zámere.

Nová zjazdová trať by sa mala napájať na existujúcu zjazdovku Buková hora, na existujúce rozvody zasnežovania a na existujúcu akumulačnú nádrž, ktorá bola už pri projektovaní dimenzovaná tak, že bude kapacitne postačovať aj zasnežovanie doplnenej časti zjazdovej trate. „Zmenou projektu tak nevznikajú žiadne dodatočné nároky na zvýšenie kapacity zadržiavanej vody. Na základe požiadavky obyvateľov Tatranskej Lomnice bolo tiež úplne upustené od výstavby parkovacích plôch a obslužných komunikácií,“ priblížila Dobránszka.

V blízkosti navrhovanej zjazdovky sa nachádza aj historická budova niekdajšej visutej lanovky z rokov 1936-1941 od architekta Dušana Jurkoviča, pri ktorej sa stále nepodarilo pripraviť návrh zmysluplnej konverzie objektu na novú funkciu. „Budúcim využitím historickej budovy niekdajšej lanovky sa seriózne zaoberáme už niekoľko rokov. Jej rekonštrukcia a zapojenie do infraštruktúry je plánovaná práve v súvislosti s rozvojom tejto časti strediska,“ uzavrel riaditeľ strediska.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0