Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Takmer 98 % obchodov na bratislavskej burze tvoria dlhopisy

Utorok, 2018, október 9 14:57
13 0

Dominancia obchodov s dlhopismi na bratislavskej burze pokračovala aj v septembri. V deviatom mesiaci roka sa totiž na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) zobchodovali dlhové cenné papiere za 16,3 mil. eur, čo predstavovalo až 97,8 % z celkového objemu obchodov na burze. Počas mesiaca sa pritom v 285 transakciách zobchodovalo 5 332 kusov dlhopisov.

Medzimesačne tak počet transakcií s dlhopismi v septembri klesol o 54,3 %, počet zobchodovaných dlhopisov sa znížil o 62 % a dosiahnutý finančný objem obchodov s dlhopismi sa prepadol o 51,4 %. Na medziročnej báze počet transakcií s dlhopismi klesol o 25,4 %, pri poklese počtu zobchodovaných dlhových cenných papierov o 99,997 % a poklese dosiahnutého finančného objemu o 94,3 %. V sledovanom období sa neuskutočnili žiadne priame obchody s dlhopismi.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu sledovaného mesiaca dosiahla hodnotu 47,548 mld. eur, čo predstavovalo 0,4-percentný medzimesačný nárast. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca vzrástla o 0,5 % a má hodnotu 40,878 mld. eur.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0