Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Sociálna poisťovňa vykonala vlani vyše 15.000 kontrol platenia poistného

Utorok, 2018, marec 13 13:28
22 0

Sociálna poisťovňa v roku 2017 vykonala u zamestnávateľov a fyzických osôb spolu 15.521 kontrol. Preverila odvádzanie sociálnych odvodov za vyše 359.000 poistencov. Na základe kontroly bolo následne doplatené poistné vo výške viac ako 5,8 miliónov eur a predpísané penále dosiahli výšku viac ako 827.000 eur.

Kontroly ukázali, že zamestnávatelia majú stále problémy so správnym vypĺňaním registračných listov i mesačných výkazov poistného, ktoré sú povinní zasielať Sociálnej poisťovni. Dokazuje to aj počet chýb, ktoré pri kontrolách odhalia zamestnanci poisťovne. V roku 2017 bolo pobočkami pri kontrole opravených 292.598 chýb v mesačných výkazoch a výkazoch poistného, v roku 2016 ich bolo 298.099.

Aj preto Sociálna poisťovňa pripomína, že informácie o tom, ako sa vyhnúť chybám pri plnení si povinností voči Sociálnej poisťovni, majú zamestnávatelia k dispozícii aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0