Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Sociálna poisťovňa má v roku 2020 hospodáriť už bez finančnej pomoci od štátu

Pondelok, 2017, október 9 8:14
6 0

Sociálna poisťovňa (SP) by mala budúci rok na zabezpečenie svojej platobnej schopnosti dostať zo štátneho rozpočtu 255,4 mil. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 s rozpočtovým výhľadom do roku 2020, o ktorom by mala rokovať vláda. Do druhého dôchodkového piliera by pritom mala budúci rok poisťovňa odviesť 609 mil. eur. V roku 2019 by mal štát pomôcť poisťovni sumou 117,7 mil. eur, pričom na účty sporiteľov v druhom pilieri by malo smerovať 678,6 mil. eur. V roku 2020 by už štát nemal poskytnúť poisťovni žiadnu finančnú pomoc, hoci do sporivého piliera by malo odísť 755,4 mil. eur.

Celkové príjmy SP by mali v budúcom roku dosiahnuť 8,51 mld. eur, z toho 515 mil. eur by mal tvoriť tohtoročný prebytok poisťovne. Príjmy poisťovne z bežného poistného od ekonomicky aktívnych osôb by mali budúci rok predstavovať takmer 7,22 mld. eur, príjmy z dlžného poistného 209,5 mil. eur a príjmy z poistného od štátu 276,1 mil. eur.

Celkové výdavky poisťovne na rok 2018 by mali tvoriť 7,99 mld. eur. Na dôchodkové dávky by mala poisťovňa vynaložiť 7,05 mld. eur a na nemocenské dávky by malo ísť 604,2 mil. eur. Výdavky na dávky v nezamestnanosti by mali dosiahnuť 162,9 mil. eur a pri úrazových dávkach ráta rozpočet poisťovne s výdavkami v sume 50,6 mil. eur.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0