Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Rast HDP Slovenska v treťom kvartáli dosiahol 3,4 %

Utorok, 2017, december 5 9:15
19 0

Hrubý domáci produkt Slovenska v treťom štvrťroku toho roka reálne vzrástol o 3,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ), ktorý tak mierne, o 0,1 percentuálneho bodu, navýšil svoj rýchly odhad rastu ekonomiky z predchádzajúceho mesiaca. Medziročne sa tak tempo rastu hrubého domáceho produktu zrýchlilo o 0,7 percentuálneho bodu. V druhom štvrťroku tohto roka pritom po revízii slovenské hospodárstvo stúplo o 3,7 %. V absolútnom vyjadrení sa v treťom štvrťroku vyprodukoval hrubý domáci produkt v objeme 22,315 mld. eur, čo v bežných cenách znamenalo medziročný nárast o 5 %. Slovenská ekonomika si udržuje aj medzikvartálny rast, ktorý v treťom štvrťroku oproti druhému kvartálu dosiahol 0,8 %.

Za tri štvrťroky tohto roka tak tvorba hrubého domáceho produktu na Slovensku dosiahla v nominálnom vyjadrení 62,85 mld. eur. V bežných cenách to znamenalo medziročný nárast vyprodukovaného hrubého domáceho produktu o 4,5 % a v stálych cenách slovenské hospodárstvo zaznamenalo medziročný rast o 3,4 %.

Rast hospodárstva v treťom štvrťroku tohto roka podporil rast domáceho, ako aj zahraničného dopytu zhodne o 3,8 %. Dynamika rastu domáceho dopytu sa zrýchlila o 4,9 percentuálneho bodu, naopak dynamika rastu zahraničného dopytu sa spomalila o 2,1 percentuálneho bodu. Rast dovozu výrobkov a služieb sa zrýchlil o 4,3 percentuálneho bodu na 5,9 %. V štruktúre domáceho dopytu sa zvýšili výdavky na konečnú spotrebu v úhrne o 2,5 %, z toho konečná spotreba domácností o 4 %. Klesla konečná spotreba verejnej správy o 1,4 % a konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 0,8 %. Rast dosiahla aj tvorba hrubého kapitálu o 7,4 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 10,4 %.

Reálny rast hrubého domáceho produktu bol generovaný vyššou pridanou hodnotou vytvorenou vo finančných a poisťovacích činnostiach o 12,3 %, vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov, doprave a skladovaní, ubytovaní a stravovaní o 6,9 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 4,5 % či v informačných a komunikačných činnostiach o 4,2 %. Vyprodukovaná pridaná hodnota rástla aj v stavebníctve a vo verejnej správe, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci zhodne o 2,3 %, v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 2,2 %, v umení, zábave a rekreácii a ostatných činnostiach o 1,9 % a v priemysle o 1,4 %. Pokles sa zaznamenal v pôdohospodárstve o 7,3 %. Pozitívne pôsobil aj vyšší výber čistých daní z produktov o 7,6 %.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0