Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Pripravujú sa slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni

Pondelok, 2018, október 8 12:18
24 0

Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft), pripravujú spoločné poradenské dni. Podujatie bude v košickej pobočke poisťovne na Festivalovom nám. 1, 6. novembra 2018 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod. a 7. novembra od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Cieľom poradenských dní, ako informoval TASR hovorca poisťovne Peter Višváder, je poskytnúť informácie poistencom a poberateľom dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku a získali doby poistenia podľa právnych predpisov uvedených krajín. Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia zúčastnených krajín budú pripravení klientom odpovedať na ich otázky a pomôcť im pri riešení ich individuálnych dôchodkových záležitostí.

Záujemcovia o účasť na Medzinárodných poradenských dňoch si môžu dohodnúť termín stretnutia na telefónnom čísle +421 906173211 alebo e-mailom na: nikola.sutovska@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné poradenstvo bude poskytnuté aj ostatným záujemcom.

Pri telefonickom objednávaní je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom poradenstva, uviesť svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, treba uviesť aj údaje o zomretom poistencovi.

Účastníci poradenských dní by nemali zabudnúť priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0