Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Pri veľkom meškaní letu má zaplatiť náhradu letecká spoločnosť, ktorá ho uskutočnila

Nedeľa, 2018, júl 8 10:41
8 0

Pri veľkom meškaní letu je povinná zaplatiť náhradu cestujúcim letecká spoločnosť, ktorá sa rozhodla let uskutočniť. Túto povinnosť nemá letecká spoločnosť, ktorá prenajala lietadlo aj s posádkou inej spoločnosti na uskutočnenie letu. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie na základe žiadosti Krajinského súdu v nemeckom Hamburgu o spresnenie pojmu prevádzkujúci letecký dopravca.

"Za prevádzkujúceho leteckého dopravcu treba považovať leteckú spoločnosť, ktorá prijme rozhodnutie uskutočniť konkrétny let, vrátane určenia jeho letového poriadku, a tým vytvoriť ponuku leteckej dopravy pre záujemcov," zdôvodnil svoje rozhodnutie Súdny dvor EÚ. "Prijatie takéhoto rozhodnutia v sebe totiž zahŕňa, že táto letecká spoločnosť nesie zodpovednosť za uskutočnenie letu najmä vrátane jeho prípadného zrušenia alebo veľkého meškania pri jeho prílete," uviedol Súdny dvor EÚ.

Podnetom pre rozhodnutie bol prípad cestujúcich, ktorí si rezervovali v leteckej spoločnosti TUIFly let s odletom z Hamburgu do mexického Cancúnu. Spoločnosť TUIFly si na uskutočnenie tohto letu prenajala (wet lease) lietadlo s posádkou od leteckej spoločnosti Thomson Airways. Rezervácie vystavila TUIFly s tým, že let "prevádzkuje" Thomson Airways. Keďže let mal veľké meškanie, cestujúci požiadali Thomson Airways o zaplatenie náhrady, ktorá im podľa nich patrila v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 11. februára 2004 o spoločných pravidlách systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Spoločnosť Thomson Airways odmietla túto náhradu zaplatiť z dôvodu, že nebola prevádzkujúcim leteckým dopravcom v zmysle tohto nariadenia. Toto nariadenie sa uplatňuje pri prevádzkujúcom leteckom dopravcovi. Keďže TUIFly niesla prevádzkovú zodpovednosť za uskutočnenie letu, žaloba o náhradu škody mala byť podľa Thomson Airways podaná výlučne proti tejto leteckej spoločnosti.

"V dôsledku toho leteckú spoločnosť, ako je Thomson Airways vo veci samej, ktorá prenajme inej leteckej spoločnosti lietadlo s posádkou, ale ktorá nenesie prevádzkovú zodpovednosť za let, nemožno považovať za prevádzkujúceho leteckého dopravcu v zmysle nariadenia," dodal Súdny dvor EÚ. Z tohto hľadiska podľa súdu nie je významné, že v potvrdení o rezervácii letu vydanom cestujúcim sa uvádza, že let prevádzkuje táto prvá letecká spoločnosť.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov EÚ v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva, alebo o platnosti aktu práva EÚ. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Prečítajte si tiež: Francúzsko zhabalo lietadlo Ryanairu pre spor o dotácie

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0