Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Poistenci Sociálnej poisťovne môžu získať prístup k svojmu individuálnemu účtu

Nedeľa, 2018, august 12 9:06
9 0

Poistenci Sociálnej poisťovne môžu získať informácie o údajoch nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v e-Službách Sociálnej poisťovne. Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, aby získali elektronický prístup k údajom zo svojho individuálneho účtu poistenca, stačí osobne navštíviť miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. "Po predložení občianskeho preukazu a podpísaní dohody o prístupe k elektronickým službám Sociálnej poisťovne poistenci dostanú bezplatne prístupovú kartu (tzv. GRID karta), ktorá im umožní získať pasívny prístup k Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca," uviedol hovorca poisťovne.

Individuálny účet poistenca obsahuje údaje o vzniku a zániku nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, údaje o počte dní poistenia, informácie o období prerušenia týchto poistení, ako aj údaje o vymeriavacom základe na platenie poistného. Súčasťou účtu poistenca sú aj informácie o tom, či bolo odvedené poistné, údaj o osobnom mzdovom bode a všeobecnom vymeriavacom základe a údaj o aktuálnej dôchodkovej hodnote. "Počet dní poistenia a vymeriavacie základy, z ktorých bolo platené poistné, priamo ovplyvňuje to, či poistenec získa nárok a zároveň v akej výške sa mu dávka vyráta," uviedol Višváder. Údaje v individuálnom účte poistenca sa aktualizujú raz ročne.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0