Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Podobnosť Francúzska a Talianska: Hospodárska pasca nastražená na pracovnom trhu

Piatok, 2019, január 11 10:03
171 0

Na ilustráciu zlého štrukturálneho stavu oboch ekonomík ponúka Natixis nasledujúci graf. Porovnáva v ňom počet robotov vo výrobnom sektore relatívne k zamestnanosti. Najviac robotov podľa neho používajú firmy v Japonsku, Nemecku a vo Švédsku. Naopak najnižšia je robotizácia výrobného sektora vo Veľkej Británii, Francúzsku a Taliansku.

Natixis tvrdí, že problémy sa prejavujú aj fiškálnymi deficitmi, pretože Francúzsko aj Taliansko musia financovať veľké redistribučnú programy a poskytovať podporu ľuďom s nízkymi príjmami. Tieto programy je stále ťažšie financovať, pretože daňové príjmy klesajú kvôli nízkemu potenciálnemu rastu, na ktorý dolieha slabá produktivita.

"Kombinácia veľkých vládnych výdavkov a slabého potenciálu vedie k štrukturálnemu problému s fiškálnou platobnou schopnosťou," tvrdia analytici banky a pripájajú nasledujúci graf, ktorý porovnáva výdavky na sociálnu podporu vo vybraných európskych krajinách. Najnižšie sú v pomere k HDP v Španielsku a Nemecku, v Taliansku sa pohybujú značne nad Nemeckom a zďaleka najvyššie sú vo Francúzsku.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0