Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Po januárovej valorizácii dôchodkov sa menia aj exekučné zrážky

Pondelok, 2019, január 14 11:46
310 0

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera valorizáciou dôchodku sa zvýši príjem exekvovaného dôchodcu. Poisťovňa je následne povinná vykonávať exekučné zrážky z aktuálnej sumy dôchodku, preto pri každej zmene sumy dôchodku musí prepočítať aj výšku exekučnej zrážky.

Prepočet exekučnej zrážky sa dôchodcovi, ktorý má exekúciu, vykoná individuálne a to tak, že z valorizovaného dôchodku sa odpočíta základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať. Je to 100 % životného minima, teda od 1. júla 2018 – 205,07 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % sumy životného minima, teda 102,53 eura mesačne. Okrem toho sa ešte osobitne prihliada na prípady, ak je pohľadávkou výživné na maloleté dieťa. O zvýšenej sume exekučnej zrážky dostane dôchodca písomné oznámenie.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0