Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Počet verejných obstarávaní poklesol,hodnota zákaziek sa zvýšila o 46,2%

Štvrtok, 2018, február 15 17:31
18 0

Investori v minulom roku vyhlásili celkom 4635 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 6,52 miliardy eur. Medziročne to predstavuje 4,8-% pokles ich počtu, hodnota zákaziek však bola takmer o polovicu (46,2 %) vyššia. Pätina zákaziek bola však ešte v priebehu roka zrušená. Aktivita investorov v ukončovaní obstarávaní celoročne vykazovala výrazne negatívnu bilanciu a vytvorila nové rekordné päťročné minimum. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie ku koncu decembra 2017.

Najväčšiu zákazku minulého roka v celkovej hodnote 305 miliónov eur podľa nej vyhlásila spoločnosť Železnice Slovenskej republiky na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR.

"V decembri 2017 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, celkom 281 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 712 miliónov eur. To oproti porovnateľnému obdobiu roka 2016 predstavuje takmer štvrtinový (23,8 %) nárast počtu vyhlásených verejných obstarávaní a zároveň sa jedná o dvojnásobný (101,4 %) nárast ich objemu," uvádza analytická spoločnosť, podľa ktorej najväčšiu zákazku v decembri v celkovej hodnote 170 miliónov eur vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť, a. s., na rýchlostnú cestu R4 Prešov – severný obchvat.

Z uvedených obstarávaní bolo zatiaľ ukončených a konkrétnym dodávateľom zadaných 24 % v celkovej vyhlásenej hodnote 1,28 miliardy eur, teda pätina (20 %) celkového objemu vyhlásených súťaží. „Reálne však boli tieto obstarávania súťažené v celkovej hodnote 1,13 miliardy eur, zhruba o 13 % menej, než aká bola ich pôvodná hodnota pri vyhlásení. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek (približne 21 % z celkového počtu vyhlásených súťaží) stále ešte zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 4,49 miliardy eur," píše analytická spoločnosť.

V roku 2017 bolo ukončených a konkrétnym dodávateľom zadaných 2548 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,41 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje tretinový (34,5 %) pokles počtu a zároveň štvrtinový (24,4 %) pokles objemu zadaných zákaziek. V oboch sledovaných ukazovateľoch ide o rekordné päťročné minimum. Najväčšiu zákazku minulého roka v celkovej hodnote 365 miliónov eur na 1. etapu modernizácie trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod. zadali Železnice Slovenskej republiky. Niektoré obstarávania stále prebiehajú, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde k aktualizácii a spresneniu dát, uvádza CEEC Research.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0