Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Počet dobrovoľne poistených osôb v Sociálnej poisťovni klesá

Streda, 2018, november 7 13:34
39 0

Sociálna poisťovňa evidovala v septembri tohto roka takmer 20 tisíc dohôd o dobrovoľnom poistení. Z toho sa 3 956 poistencov prihlásilo na dobrovoľné nemocenské poistenie, 6 430 na dobrovoľné dôchodkové poistenie a až 9 314 poistencov na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Počet dobrovoľne poistených pritom medziročne klesol. "V septembri 2017 bolo dobrovoľne nemocensky poistených 4 114 osôb, dobrovoľne dôchodkovo bolo poistených 6 685 osôb a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti uzavrelo 10 090 osôb," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže využiť ten, kto nie je v Sociálnej poisťovni povinne poistený, napríklad študent alebo nezamestnaný. Súbeh dobrovoľného a povinného dôchodkového poistenia je však možný vždy. Dobrovoľne poistená v nezamestnanosti môže byť aj SZČO, ktorej vzniklo povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie.

Záujemca o dobrovoľné poistenie musí dovŕšiť vek 16 rokov a mať trvalý pobyt, povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Obdobie dobrovoľného poistenia, počas ktorého si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne zhodnocuje ako obdobie poistenia. Pri dobrovoľnom dôchodkovom poistení si dobrovoľne poistená osoba navýši sumu (vymeriavací základ), ktorý sa berie do úvahy pri výpočte dôchodku.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0