Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Obchody s dlhopismi tvorili v apríli takmer 97 % celkových obchodov na burze

Utorok, 2018, máj 15 4:46
12 0

Podstatnú časť obchodov na bratislavskej burze naďalej tvoria obchody s dlhopismi. Podľa údajov Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) totiž objem obchodov s dlhopismi dosiahol v apríli 39,8 mil. eur, čo predstavovalo 96,9 % z celkového aprílového objemu obchodov na burze. S dlhovými cennými papiermi sa počas 20 pracovných dní uskutočnilo 459 transakcií, v ktorých sa previedlo 10,3 tis. dlhopisov.

V porovnaní s marcom to predstavovalo nárast počtu transakcií s dlhopismi o 23,7 %, nárast počtu zobchodovaných dlhových cenných papierov o 41,1 % a nárast dosiahnutého finančného objemu o 58,1 %. Na medziročnej báze sa zaznamenal pokles počtu transakcií o 6,3 %, pri poklese počtu zobchodovaných dlhopisov o 99,99 % a poklese dosiahnutého finančného objemu o 94,3 %. V sledovanom období sa neuskutočnili žiadne priame obchody s dlhopismi.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu apríla dosiahla hodnotu 44,067 mld. eur, čo predstavovalo 0,4-percentný medzimesačný nárast. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca vzrástla o 0,5 % a má hodnotu 37,826 mld. eur.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0