Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

NS SR potvrdil rozhodnutie Rady úradu o karteli v oblasti bankového sektora

Utorok, 2017, december 5 18:20
7 0

Najvyšší súd (NS) SR potvrdil rozhodnutie Protimonopolného úradu (PMÚ) SR o karteli v oblasti bankového sektora. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Olšavská.

Uviedla, že NS SR 23. novembra 2017 vyhlásil rozsudok vo veci Československej obchodnej banky, a.s., (ČSOB), ktorým zamietol žalobu proti rozhodnutiu Rady PMÚ SR v spojení s prvostupňovým rozhodnutím úradu. Najvyšší súd SR tak definitívne potvrdil rozhodnutie úradu o dohode obmedzujúcej súťaž v oblasti bankového sektora.

Protisútažného konania sa banky dopustili tým, že koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv o bežných účtoch spoločnosti Akcenta CZ a zároveň sa dohodli, že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Cieľom ich konania bolo, aby vylúčili konkurujúcu spoločnosť Akcenta CZ z trhu a aby získali jej klientov, respektíve udržali si existujúcich klientov.

Spresnila, že rozhodnutie úradu z 25. októbra 2013, ktorým bola ČSOB uložená pokuta vo výške 3.183.427 eur za účasť na kartelovej dohode na trhu bezhotovostných devízových operácií, potvrdila Rada úradu vo svojom rozhodnutí z 11. apríla 2014, kedy zamietla rozklad ČSOB. Úradom uloženú pokutu ČSOB vo výške 3.183.427 eur potvrdil aj Najvyšší súd, čím zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý znížil výšku pokuty uloženej úradom na 1,5 milióna eur.

V danom rozhodnutí sa podľa nej úrad zaoberal už len účasťou ČSOB na dohode, pretože konečné rozhodnutie voči ďalším dvom účastníkom dohody – Slovenskej sporiteľni, a.s., a Všeobecnej úverovej banke, a.s., vydal NS SR. Najvyšší súd ešte v roku 2013 zamietol žaloby týchto dvoch bánk a potvrdil pôvodné rozhodnutie úradu z roku 2009.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0