Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Novela o podpore najmenej rozvinutých okresov prináša podľa Macháčkovej len veľmi málo zmien

Utorok, 2017, december 5 11:55
7 0

Návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov prináša len veľmi málo zmien, ktoré reálne urýchlia čerpanie finančných prostriedkov. Upozornila na to v rozprave v prvom čítaní o novele nezaradená poslankyňa NR SR Katarína Macháčková. "To, že sa bude tvoriť dokument ročných priorít a akčný plán úradu, možno celý systém trochu spružní, lebo vďaka nim sa nebude pri každom jednom projekte posudzovať, či je formálne odporúčaný vládou," povedala v pléne.

Macháčková však poznamenala, že reálne ostane na pleciach úradu vlády prakticky rovnaké množstvo administratívnej práce a komunikácie s prijímateľmi regionálnych príspevkov. Novela zavádza aj tvorbu ročných priorít. Ide o dokument zameraný na realizáciu cieľov akčného plánu, ročné priority sa vypracúvajú na kalendárny rok. "Treba však dôrazne upozorniť na to, že od plánovaného nadobudnutia účinnosti zákona k 1. aprílu 2018 budú do prvého predloženia ročných priorít ostávať len dva mesiace, pretože podľa prechodných ustanovení sa majú predložiť do 1. júna 2018," objasnila poslankyňa. Podľa nej je nevyhnutné, aby sa okamžite po schválení novely začalo pracovať na metodike, podľa ktorej sa majú tvoriť návrhy ročných priorít, a to tak, aby bola k dispozícii súbežne s termínom nadobudnutia účinnosti zákona.

Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým chce vláda venovať osobitnú pozornosť, zrejme pribudnú dva ďalšie - Snina a Košice-okolie. Návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov totiž počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu. Kým v súčasnosti je to 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR, novela počíta s 1,5-násobkom.

K dvanástim okresom označeným za najmenej rozvinuté pribudli už tri ďalšie - Gelnica, Bardejov a Medzilaborce. Premiér Robert Fico v novembri avizoval, že vláda sa po prijatí novely zákona vyberie do týchto okresov a prijme konkrétne opatrenia. Návrh novely zákona rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby - podnikateľov.Tiež upravuje pôsobnosť Úradu vlády SR a okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov, spôsob vytvorenia, pôsobnosť a zloženia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a vytvorenie výborov na okresnej úrovni.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0