Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie PMÚ o karteli v bankovom sektore

Utorok, 2017, december 5 18:20
10 0

Najvyšší súd SR vyhlásil rozsudok vo veci ČSOB, a. s., ktorým zamietol žalobu proti rozhodnutiu Rady Protimonopolného úradu SR (PMÚ) v spojení s prvostupňovým rozhodnutím PMÚ. Najvyšší súd tak definitívne potvrdil rozhodnutie úradu o dohode obmedzujúcej súťaž v bankovom sektore. Informoval o tom v utorok PMÚ s tým, že Najvyšší súd SR vyhlásil rozsudok 23. novembra. "Protisúťažného konania sa banky dopustili tým, že koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv o bežných účtoch spoločnosti AKCENTA CZ a zároveň sa dohodli, že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Cieľom ich konania bolo, aby vylúčili konkurujúcu spoločnosť AKCENTA CZ z trhu a aby získali jej klientov, resp. udržali si existujúcich klientov," uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Rozhodnutie úradu z 25. októbra 2013, ktorým bola ČSOB uložená pokuta vo výške takmer 3,2 mil. eur za účasť na kartelovej dohode na trhu bezhotovostných devízových operácií, potvrdila rada úradu v rozhodnutí z 11. apríla 2014, kedy zamietla rozklad ČSOB. Úradom uloženú pokutu ČSOB v uvedenej výške potvrdil aj Najvyšší súd SR, čím zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý znížil výšku pokuty uloženej úradom na 1,5 mil. eur.

"V danom rozhodnutí sa úrad zaoberal už len účasťou ČSOB na dohode, pretože konečné rozhodnutie voči ďalším dvom účastníkom dohody - Slovenskej sporiteľni, a.s., a Všeobecnej úverovej banke, a.s., vydal Najvyšší súd SR. Najvyšší súd ešte v roku 2013 zamietol žaloby týchto dvoch bánk a potvrdil pôvodné rozhodnutie úradu z roku 2009," dodala Oľšavská.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0