Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov tvoria zmiešané fondy

Utorok, 2019, január 15 15:14
372 0

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov v sume 6,818 mld. eur mali ku koncu septembra 2018 zmiešané fondy s podielom 46,19 %. Ich suma tak predstavovala 3,149 mld. eur. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska v štatistickom bulletine, nasledovali dlhopisové fondy so sumou 1,753 mld. eur, ktorých podiel bol 25,71 %. Na treťom mieste boli realitné fondy so sumou 1,306 mld. eur a s podielom 19,15 %. Podiel akciových fondov na konci septembra vzrástol na hodnotu 7,68 % a predstavovali tak štvrtú najväčšiu skupinu so sumou 523,3 mil. eur.

Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov predstavoval 1,27 %. Ich objem tak na konci septembra predstavoval 86,7 mil. eur. Počas tretieho kvartálu posledný tuzemský fond peňažného trhu zanikol a bol preklasifikovaný na dlhopisový fond. Na konci júna 2018 pritom predstavoval podiel fondov peňažného trhu len 0,25 %.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0