Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Mliekarenský a mäsový priemysel naďalej dominujú potravinárstvu

Utorok, 2018, júl 10 10:48
7 0

Mliekarenský a mäsový priemysel sú aj naďalej nosnými odbormi slovenského potravinárstva. V roku 2016 sa podieľali na celkovej výrobe potravinárskeho priemyslu 19 % a 13 %. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v materiáli "Informácia o priebehu plnenia Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020“, o ktorom by v stredu mala rokovať vláda. Silné zastúpenie má podľa správy tiež pekárensko–cukrárenský a pečivárenský výrobný odbor, ako aj pivovarnícko-sladovnícky priemysel. Nízky podiel na celkovej potravinárskej výrobe naďalej vykazuje liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel a tukový priemysel.

Materiál analyzuje stav potravinárskeho priemyslu SR a jeho výrobných odvetví v období rokov 2012 až 2016. Podľa jeho hodnotenia požadovanú sebestačnosť SR vo výrobe v rámci jednotlivých odvetví, ktorá bola v roku 2016 na úrovni 80 % súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku, krajina dosahovala len v prípade hovädzieho mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, pšeničnej a ražnej múky, liehovín, ovocných a zeleninových štiav a tiež neochutených nesladených nealko nápojov. "Je však potrebné pripomenúť, že v kľúčových komoditách sebestačnosť Slovenska klesá, a to konkrétne v segmente mlieko a mliečne výrobky, kde klesla sebestačnosť zo 102 % na hranicu 82 %,“ konštatovalo ministerstvo pôdohospodárstva v materiáli.

Ďalšími potravinami, kde je podľa agrorezortu možné predpokladať dosiahnutie cieľovej úrovne 80 % do roku 2020, sú tie, kde sa úroveň sebestačnosti pohybovala v roku 2016 v rozmedzí 50 - 80 %, t.j. trvanlivé pečivo, cukor, pivo a ochutené sladené nealko nápoje. Poslednou skupinou potravín, kde je Slovensko pod úrovňou 50-percentnej sebestačnosti, je bravčové mäso, spracované ovocie a zelenina, jedlé oleje, rastlinné a pokrmové tuky a víno. Pri týchto komoditách je pravdepodobnosť dosiahnutia 80-percentnej sebestačnosti do roku 2020 podľa MPRV nízka, nakoľko je situácia v týchto odvetviach potravinárskeho priemyslu nie veľmi priaznivá. Týmto odvetviam podľa agrorezortu chýbajú nové technológie, majú nízku konkurencieschopnosť oproti zahraničným výrobkom, či u nich úplne absentujú spracovateľské kapacity.

Podľa materiálu MPRV v porovnaní s rokom 2012 prišlo v roku 2016 k posilneniu podielu mliekarenského a mäsového, pivovarnícko-sladovníckeho, pekárensko–cukrárenského a hydinárskeho odvetvia. „V rámci posilnenia postavenia slovenského potravinárskeho priemyslu na trhu a zvýšenia jeho konkurencieschopnosti sa realizujú opatrenia, ako je hľadanie dohody medzi oboma aktérmi obchodných vzťahov v potravinovom reťazci, formou spolupráce s obchodnými reťazcami v rámci projektu "Chcem dodávať". Tento projekt má za cieľ podporu malých a stredných regionálnych producentov potravín pri umiestňovaní ich produktov na pulty obchodov, ale aj zvýšenie sebestačnosti v potravinách,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva v materiáli.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0