Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce

Utorok, 2018, júl 10 11:59
9 0

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu (vymeriavacieho základu), ktorý žiadateľ o materské skutočne dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, ktorá je v súčasnosti 33,73 eura na deň. Minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku, ktorý je teraz 214,70 eura na mesiac.

Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca. K žiadosti o dorovnanie materského do výšky rodičovského príspevku je potrebné priložiť rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, v ktorom je uvedená výška materského na deň.

V máji 2018 bolo vyplatených 31.306 dávok materské, priemerná výška materského dosiahla 633,38 eura. Maximálna výška materského dosiahla 1394,30 eura. Rok predtým, v máji 2017 bolo vyplatených 28.356 dávok materské s priemernou výškou 527,04 eura. Maximálna suma dávky bola vtedy 1260 eur.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0