Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Mesto poskytne osobám v núdzi drevo a brikety na vykurovanie

Utorok, 2018, október 9 11:01
19 0

Seniori a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii môžu aj tento rok požiadať novozámockú radnicu o príspevok na vykurovanie. Oprávneným žiadateľom mesto následne bezplatne poskytne drevené brikety alebo palivové drevo.

Ako informoval magistrát, o pomoc môžu požiadať osoby v hmotnej núdzi s trvalým bydliskom v Nových Zámkoch. Nárok na pomoc majú aj poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského alebo invalidného dôchodku, ktorí preukázateľne žijú v rodinnom dome, prípadne v záhradkárskej osade a vykurovanie si zabezpečujú tuhým palivom.

Na získanie palivového dreva alebo brikiet potrebujú žiadatelia platný občiansky preukaz. „Ak sú poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, tak je potrebné aj aktuálne potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky. Poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku musia predložiť potvrdenie o výške vyplácaných dôchodkov,“ informoval mestský úrad.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0