Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Macro flash: Slovenskú ekonomiku potiahli okrem domácnosti už aj investície

Utorok, 2017, december 5 10:39
7 0

Domáci dopyt v treťom štvrťroku ťahali smerom hore všetky jeho zložky okrem spotreby vlády, ktorá opäť mierne klesala (medziročne o -1,4 %). K spotrebe domácnosti sa v letných mesiacoch citeľnejšie pridali aj investície, ktorým v medziročnom porovnaní pomohla aj nižšia minuloročná porovnávacia báza. Dynamické zvýšenie však zaznamenali aj v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Oživenie fixných investícií sme pritom mohli pozorovať ako v prípade verejných investícií, tak aj súkromných. Obe si pripísali porovnateľné dynamiky medziročného rastu tesne nad 10 %. V úhrne sa tak fixné investície medziročne zvýšili o 10,4 % a k rastu HDP pridali 3,6 pb.

Na druhej strane, silný rast fixných investícií bol čiastočne kompenzovaný pomalším zvyšovaním zásob - pravdepodobne aj v dôsledku toho, že časť investícií sa už začala dostávať do finálnej fázy a rozostavané investície sa začali presúvať zo zásob do fixných investícií. V úhrne si tak investície (fixné a zásoby) medziročne polepšili o 7,4 %.

Silný trh práce vykazujúci rast zamestnanosti aj miezd sa premieta do zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvery a následne aj do spotreby domácnosti. Aj napriek tomu, že maloobchodné tržby naznačovali mierne spomalenie dynamiky rastu v obchode, potvrdili sa naše dohady, že by za tým moho6l byť najmä dovolenkový efekt. Spotreba domácnosti sa tak aj v treťom štvrťroku ďalej zrýchľovala z 3,6 % na 4,0 % a zaznamenala tak najrýchlejší medziročný rast od konca roku 2008.

Náš výhľad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku nemeníme, ponechávame ho na úrovni 3,4 %. V budúcom roku náš odhad nepatrne zrýchľujeme z 3,8 % na 3,9 %, najmä pod vplyvom silnejších očakávaním v externom prostredí (mierne silnejší rast ekonomiky eurozóny). Rast slovenskej ekonomiky by aj v závere roka mal ťahať najmä silnejúci domáci dopyt, a to ako spotreba domácnosti, tak aj investície. Tie sa podpíšu aj pod silnejší rast dovozov a tak, aj napriek silnému externému dopytu v Európe a pokračujúcemu rastu exportov, ostane čistý príspevok zahraničia záporný. S koncom investičnej fázy a prechodom do produkčnej fázy aktuálnych investícií v automobilovom priemysle sa štruktúra rastu ekonomiky v priebehu budúceho roka predsa len začne meniť. Domáci dopyt by mala síce naďalej ťahať silná spotreba domácnosti, bázicky efekt však zastaví ďalší rast súkromných investícií. Naopak, príspevok zahraničia k rastu slovenskej ekonomiky sa vráti do plusu a postupne sa začne zvýrazňovať, najmä pod vplyvom nových exportov v automobilovom priemysle, ale aj nižších nárokov na investičné dovozy.

Autorom je analytik Ľubomír Koršňák UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0