Vývoz tovaru zo SR sa v máji 2018 medziročne zvýšil o 7,3 %

Pondelok, 2018, júl 9 9:10

4 0

V máji 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu zo SR 6,795 miliardy eur, pri medziročnom raste o 7,3 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 6 % na 6,436 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 358,8 milióna eur, a teda o 96,9 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Za január až máj 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 5,5 % na 32,354 miliardy eur a celkový dovoz o 5,6 % na 30,976 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 1,378 miliardy eur, teda bolo o 47,9 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až máji 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 7 % a z celkového vývozu tvoril podiel 86,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,4 % a medziročne vzrástol o 5,6 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až máji 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 3,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 13,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,6 % a medziročne vzrástol o 5,4 %.

Najviac obchodované v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 60,2 % na celkovom vývoze a 48,4 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v máji 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,657 miliardy eur, pri medziročnom raste o 9,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 8,9 % na 6,354 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 302,9 milióna eur, teda bolo o 56,6 milióna eur vyššie ako v máji 2017.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...