Univerzita Mateja Bela urobila pokrok vo vedeckom výskume: Čo sa im podarilo?

Pondelok, 2014, september 15 17:17

40 0

Univerzita Mateja Bela urobila pokrok vo vedeckom výskume: Čo sa im podarilo?

Vedecký tím Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dokáže simulovať prírodné katastrofy, ale aj ekonomické hrozby, terorizmus či stratégie bezpečnosti štátu. Umožňuje mu to vybudované dve centrá excelentnosti zamerané na krízové situácie.

Na zriadenie pracovísk, ktoré sú vybavené špičkovými informačno-komunikačnými technológiami, získala univerzita peniaze z eurofondov vo výške 2,28 milióna eur z operačného programu Výskum a vývoj. Softvér dokáže nasimulovať postupy krízového štábu po jednotlivých krokoch v rôznych rizikových situáciách tak, aby nedošlo k zlyhaniu ľudského faktora.

,,Napríklad pri cezhraničnej povodni, požiari, internetovom alebo teroristickom útoku. Centrum poskytuje viaceré možnosti a už je aj záujem o spoluprácu s inými krajinami, ale aj s ministerstvom zahraničných vecí, s ministerstvom obrany, NATO alebo orgánmi Európskej únie. Je to prínos aj pre nový študijný program bezpečnostné štúdiá,“ hovorí rektorka univerzity Beata Kosová.

Univerzita Mateja Bela získala na vedecko-výskumné projekty v programovom období 2007-2013 dohromady 17,5 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najviac, takmer 13 miliónov eur, investovala do obnovy a budovania technickej infraštruktúry.

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...