Univerzita Komenského v Bratislave je v tisícke najlepších

Utorok, 2014, júl 22 10:43

29 0

Univerzita Komenského v Bratislave je v tisícke najlepších

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je v tisícke najlepších univerzít sveta podľa rebríčka, ktorý zostavuje Center for World University Rankings (CWUR). Ide o jedinú slovenskú vysokú školu, ktorá sa do tohto rebríčka zaradila. UK obsadila v hodnotení 732. miesto.

Rebríček hodnotil viac ako 22 000 univerzít z rôznych krajín. Do finálneho hodnotenia vybrali 1 000 najlepších univerzít. Ide o jeden z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete.

Umiestnenie UK teda znamená, že patrí medzi 3,3 % najlepších univerzít sveta, vysvetľuje hovorkyňa univerzity Andrea Földváryová.

„Umiestnenie v prvej tisícke rebríčka je dôkazom kvality vzdelávania v kombinácii s hodnotením výsledkov výskumu našej univerzity. Naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou špičkou,“ hovorí rektor UK Karol Mičieta.

Na prvom mieste v hodnotení skončila Harvardská univerzita, nasleduje Standfordská univerzita a Massachusettský technologický inštitút, všetky z USA. Štvrté a piate miesto v rebríčku patrí školám zo Spojeného kráľovstva - Cambridgeskej a Oxfordskej univerzite.

Česká Karlova Univerzita v Prahe skončila na 313. mieste, celkovo majú Česi v prvej tisícke päť vysokých škôl.

CWUR pri hodnotení škôl meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu, a to nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Rebríček prvýkrát vytvorili v roku 2012 v Saudskej Arábii.

kvalita vzdelávania (meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity),

zamestnanie absolventov (merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity),

kvalita fakulty (podľa počtu vedcov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia),

publikácie (merané počtom vedeckých článkov v renomovaných časopisoch),

vplyv (určuje ho počet vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch),

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...