Slovenská pošta zaplatí za ochranné pracovné prostriedky 1,34 mil. eur

Nedeľa, 2017, december 3 15:26

13 0

Slovenská pošta, a. s., plánuje vynaložiť na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov pre svojich zamestnancov za štyri roky 1,116 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (1,339 mil. eur vrátane DPH). Zákazku zadala spoločnosti Rempo, s. r. o., Bratislava na základe verejnej súťaže vyhlásenej v auguste tohto roka. Jedinú ponuku predložil uvedený uchádzač, pričom predpokladaná cena predstavovala 1,118 mil. eur bez DPH. Vyplýva to z výsledku tendra zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania.

Slovenská pošta a Rempo už uzatvorili príslušnú rámcovú dohodu na štyri roky, resp. do vyčerpania uvedeného finančného limitu zákazky. Dodávateľ musí poskytnúť Slovenskej pošte osobné ochranné pracovné prostriedky podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev v rámci celého územia Slovenska, približne na tisíc šesťsto odberných miest Slovenskej pošty.

Slovenská pošta, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...