Schválený akčný plán je predpokladom transformácie priemyslu

Streda, 2018, október 10 14:06

29 0

Iniciatíva odborníkov z priemyslu Industry4UM plne podporuje Akčný plán inteligentného priemyslu SR z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda. "Akčný plán považujeme za základný predpoklad úspešnej transformácie slovenskej priemyselnej výroby," informoval Martin Morháč z iniciatívy, ktorej odborníci boli spolutvorcami materiálu.

Pre úspech projektu bude rozhodujúci, okrem interakcie rezortov, priemyselnej praxe, akademickej a vedeckej sféry, najmä prenos návrhov z akčného plánu do praxe. "Pre sektor priemyselnej výroby ostávajú najväčšími výzvami opatrenia v oblasti vzdelávacieho systému, trhu práce, podpory a rozvoja vedy, výskumu a inovácií a nastavenie právnych rámcov a legislatívy pre uplatnenie transformácie," priblížil Morháč.

Súbor opatrení v akčnom pláne prišiel podľa neho v hraničnom čase. "Priemyselný sektor má pozitívne podmienky pre rozvoj a transformáciu, chýba mu však adekvátna podpora zo strany štátu. Potvrdzujú to aj aktuálne analýzy prieskumu o úrovni digitálnej transformácie podnikov, ktorý realizovalo Industry4UM na prelome augusta a septembra tohto roku," konštatoval s tým, že v parametroch zaznamenávajúcich prienik transformácie nastal oproti minulému roku citeľný nárast.

Schválený akčný plán inteligentného priemyslu SR poskytuje súbor 35 opatrení, ktoré by sa mali zrealizovať do konca roku 2020.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...