PRIESKUM: Spýtali sa nás, ako sme spokojní s financiami. Tipnete si?

Sobota, 2014, september 13 16:53

32 0

PRIESKUM: Spýtali sa nás, ako sme spokojní s financiami. Tipnete si?

Stav slovenskej ekonomiky označilo v prieskume Eurobarometer ako zlý 84 percent opýtaných Slovákov. Na druhej strane, 13 percent respondentov sa domnieva, že našej ekonomike sa darí dobre, zvyšné tri percentá nevedeli odpovedať.

Slováci tak podľa výsledkov európskeho prieskumu vidia stav hospodárstva svojho štátu pesimistickejšie, ako je priemer všetkých 28 štátov Európskej únie.

Približne tretina (34 percent) občanov EÚ si myslí, že ekonomika ich štátu je dobrá, podľa 63 percent je na tom zle a tri percentá opýtaných nevedeli odpovedať. Slováci sú relatívne nespokojní aj s kvalitou ich života na Slovensku.

Za dobrú ju v prieskume označilo 24 percent opýtaných, 74 percent respondentov si však myslí, že sa im na Slovensku nežije dobre. Odpovedať na otázku nevedeli dve percentá účastníkov prieskumu.

Celoeurópsky priemer je aj v tomto prípade iný. Viac než polovica (56 percent) občanov EÚ považuje úroveň života v svojej krajine za dobrú, 42 percent respondentov je nespokojných a dve percentá nevedeli odpovedať.

V prieskume sa ľudí pýtali aj na spokojnosť s finančnou situáciou v ich domácnostiach. Za dobrú ju považuje 55 percent opýtaných Slovákov (priemer EÚ je 66 percent), ako zlú ju označilo 43 percent respondentov (priemer EÚ je 31 percent).

Odpovedať nevedeli dve percentá opýtaných (priemer EÚ sú tri percentá). Prieskum Eurobarometer vykonali v 28 krajinách Európskej únie od 31. mája do 14. júna tohto roku na vzorke 28 004 respondentov. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil od 31. mája do 10. júna na vzorke 1024 respondentov.

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...