Predseda ÚVO chce presadiť zriadenie detašovaných pracovísk úradu v krajoch

Nedeľa, 2018, september 16 14:41

27 0

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák by chcel presadiť, aby počas jeho funkčného obdobia boli zriadené detašované pracoviská úradu v jednotlivých krajoch. Predseda ÚVO o tom informoval po pracovnom stretnutí zástupcov Generálnej prokuratúry SR, Úradu špeciálnej prokuratúry a krajských prokuratúr, ktoré bolo uplynulý týždeň v Tatrách, a na ktoré bol prvý raz pozvaný.

"Už v projekte, s ktorým som kandidoval na pozíciu predsedu úradu, som avizoval plán zriadenia detašovaných pracovísk úradu v krajoch. Som za to, aby úrad vytvoril kontaktné miesta a bol bližšie k občanom aj príslušným inštitúciám, vrátane krajských prokuratúr, pri pokrývaní nekalých praktík vo verejnom obstarávaní. Že takéto opatrenie je žiaduce a efektívne, o tom svedčí aj práca krajských prokuratúr priamo v regiónoch," priblížil svoje plány Hlivák.

Zároveň dodal, že zriadenie detašovaných pracovísk je témou, ktorú treba v prvom rade riešiť s Ministerstvom financií SR, keďže to má vplyv na rozpočet úradu.

Predseda úradu tiež vyzdvihol nový typ komunikácie Úradu pre verejné obstarávanie a Generálnej prokuratúry SR. "Čas ukazuje, že podpis spoločného memoranda s Generálnou prokuratúrou z marca 2018, prináša svoje výsledky. V praxi sa veľmi osvedčilo napríklad definovanie potrebných náležitostí vo vzájomných podaniach tak, aby ich naše inštitúcie dokázali rýchlo a efektívne preskúmať,“ povedal šéf ÚVO.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...