Posunutie vyučovania o pol hodiny by mohlo mať pozitívny vplyv

Utorok, 2014, september 2 4:00

32 0

Posunutie vyučovania o pol hodiny by mohlo mať pozitívny vplyv

Mnohé problémy tínedžerov sú podľa amerických pediatrov zapríčinené nedostatkom spánku. „Neustále sa hromadia dôkazy, preukazujúce, že chronický nedostatok spánku má významný dopad na výkon a bezpečnosť. Vieme, že tínedžeri majú kvôli biologickému posunu problém zaspať pred jedenástou hodinou nočnou. Potreba osem až deväťhodinového spánku sa pritom nemení,“ tvrdí špecialistka na spánkovú medicínu dr. Judith Owens.

Výskum, zverejnený v časopise Americkej akadémie pediatrov nepreukázal, že by kvôli neskoršiemu začiatku vyučovania chodili dospievajúci spať ešte neskôr. V skutočnosti je tomu naopak. V škole, ktorá tento systém testovala, chodili študenti po čase spávať ešte skôr ako dovtedy. Postupne spali až o 50 minút dlhšie. Výsledky sa dostavili krátko po zavedení oneskoreného vyučovania. Zlepšila sa dochádzka, výsledky testov aj celkový prospech študentov. Taktiež klesol počet podriemkavajúcich detí.

„Deti, ktoré majú dostatok spánku, sú vyrovnanejšie, psychicky odolnejšie, majú lepšiu imunitu a viac pohybu. Spánok tak pomáha predchádzať psychickým problémom, ako aj novodobej epidémii detskej obezity,“ dodala autorka štúdie.

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...