Okresné úrady najmenej rozvinutých okresov predložili 121 projektov

Pondelok, 2018, november 5 15:39

18 0

Šestnásť okresných úradov najmenej rozvinutých okresov predložilo na sekciu regionálneho rozvoja Úradu vlády SR (ÚV SR) svoje návrhy ročných priorít akčných plánov na rok 2019. Navrhujú celkovo 121 projektov, ktoré by mali byť financované z regionálneho príspevku v celkovej výške takmer 10,67 milióna eur. Médiá o tom v pondelok informoval tlačový odbor úradu.

Tento finančný objem predstavuje viac ako 17% zo 62,49 milióna eur vyčlenených na realizáciu akčných plánov týchto okresov na roky 2016 až 2022. „Výsledkom podpory predložených projektov by malo byť vytvorenie viac ako 1570 nových pracovných miest, z toho viac ako 320 priamo realizátormi projektov," konkretizovala sekcia regionálneho rozvoja s tým, že úrady navrhli aj 65 aktivít, ktoré by v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnej správy či nimi zriadenými organizáciami mali pomôcť v realizácii akčných plánov.

Okresné úrady predložili návrhy ročných priorít potom, ako ich prerokovala Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov v októbri 2018.

Sekcia regionálneho rozvoja preverí návrhy ročných priorít, najmä či sú projekty v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Potom pripraví návrh ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 na rokovanie vlády. Jej zámerom je predložiť materiál do konca roka 2018.

Okresné úrady budú mať možnosť navrhnúť zmeny ročných priorít na rok 2019 najneskôr do 30. apríla budúceho roka. Tým bude umožnená podpora okrem iného aj menších podnikateľských zámerov, ktoré priamo vytvoria menej ako 5 pracovných miest v súlade so schémou pomoci de minimis, uzatvára tlačový odbor úradu.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...