Memorandum o vzájomnej spolupráci v oblasti automotive podporili ďalšie organizácie

Pondelok, 2018, november 5 15:39

42 0

Základné organizácie Odborového zväzu (OZ) KOVO z podnikov Hella Slovakia Signal-Lighting - Bánovce nad Bebravou, Mobis Slovakia so sídlom v Gbeľanoch, Matador Automotive Vráble, ZF Slovakia Trnava a Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene sa koncom októbra pridali ku Memorandu o vzájomnej spolupráci, podpore a spoločnom postupe v oblasti kolektívneho vyjednávania v automobilkách. Hlavným cieľom memoranda je užšie spojenie a intenzívna kooperácia odborov v jednotlivých automobilových fabrikách. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa OZ KOVO Jana Jurčišinová v tlačovej správe.

Signatári v dokumente zároveň deklarujú spolupatričnosť a podporu pri výmene informácií, ale aj pripravenosť v prípade potreby navzájom si pomôcť a podporiť sa aj osobnou účasťou. Toto memorandum už pred deviatimi mesiacmi podpísali aj predsedovia základných organizácií OZ KOVO z troch najväčších automobiliek na Slovensku – Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a KIA Motors Slovakia a podpredsedníčka Rady OZ KOVO a zároveň predsedníčka kováckej komisie Automotive - Monika Benedeková.

„Dôvod, prečo toto memorandum vzniklo, je fakt, že chceme posilniť vzájomnú spoluprácu a ďalej ju rozvíjať na princípoch vzájomnej dôvery a podpory, ktorá je v rámci celého automobilového priemyslu omnoho silnejšia, než majú samostatné odbory vo svojich závodoch. Sila odborov spočíva v ich spájaní a celoslovenskom pôsobení. Už v minulosti sme boli svedkami toho, ako mnoho odborárskych členských základní z celého Slovenska vyjadrovalo podporu zamestnancom a odborárom v podniku, v ktorom prebiehalo kolektívne vyjednávanie, prípadne štrajk. Teraz to má oficiálnu formu. Všetci zúčastnení pôsobíme v tom istom priemysle, vieme, aké má problémy a špecifiká. Preto si práve užšou kooperáciou a komunikáciou vieme poradiť a adresnejšie pomôcť,“ vyhlásili signatári spoločného memoranda.

Spoločné prieniky hľadajú signatári podľa svojich slov najmä v otázkach sociálnej a mzdovej politiky, nakoľko automobilový priemysel, ktorý je ťahúňom ekonomiky na Slovensku, má svoje špecifiká a spomedzi ostatných priemyselných segmentov zaznamenáva najdynamickejší rozvoj. Ten sa netýka len rastúceho dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile, ale aj problematiky zahraničných zamestnancov, bezpečnosti práce, konkurencie a fluktuácie zamestnancov, najmä však rastu platov, lepších pracovných podmienok a prebiehajúcich kolektívnych vyjednávaní.

„Podpis memoranda je deklaráciou toho, že aj zamestnanci sa spájajú, spolupracujú a vytvárajú tak adekvátnu protiváhu zamestnávateľom a zamestnávateľským zväzom. OZ KOVO víta spoluprácu základných organizácií a všemožne ju podporuje. Sme si vedomí, že len vzájomná spolupráca a výmena informácií môže zlepšiť naše výsledky. Dnes je najdôležitejšou komoditou informácia. Mať dostatok informácií v kolektívnom vyjednávaní je úplne kľúčové. Komisia Automotive je naozaj dobrou platformou na to, aby si základné organizácie vymieňali skúsenosti z praxe. A memorandum je deklarovaním tejto spolupráce," dodala Monika Benedeková.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...