Medzinárodná organizácia civilného letectva má od apríla 2018 už 192 členov

Štvrtok, 2018, december 6 8:25

33 0

Téma Medzinárodného dňa civilného letectva, ktorý pripadá na 7. decembra, stanovená na roky 2015-2018, znie: Pracovať spoločne, aby ani jedna krajina nezostala pozadu.

Cieľom Medzinárodného dňa civilného letectva, pripadajúceho na 7. decembra, je upozorniť širokú svetovú verejnosť na dôležitosť medzinárodnej civilnej dopravy pre sociálny a ekonomický rozvoj jednotlivých štátov sveta, ako aj na výnimočnú úlohu, ktorú zohráva Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), keď pomáha jednotlivým štátom, aby spolupracovali a do praxe zaviedli skutočne celosvetovú sieť rýchlej dopravy.

Ako ďalej uviedla Organizácia Spojených národov (OSN) na svojej webovej stránke, každých päť rokov pri príležitosti výročia Medzinárodnej organizácie civilného letectva Rada ICAO schvaľuje osobitnú tému pre Medzinárodný deň civilného letectva. Medzi výročnými rokmi - 2014/2019/2024/2029 - predstavitelia organizácie určujú jedinečnú tému na prechodné obdobie. Na roky 2015-2018 ide o tému: Pracovať spoločne, aby nijaká krajina neostala pozadu.

Pred 74 rokmi bol podpísaný Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, známy aj pod názvom Chicagský dohovor. V Chicagu sa v roku 1944 na pozvanie USA stretli delegáti z 54 krajín. Účastníci schôdzky vtedy uzatvorili a 52 podpísali Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve. Následne 26 štátov dokument ratifikovalo, čím vznikla Provizórna medzinárodná organizácia civilného letectva (PICAO), ktorá fungovala od 6. júna 1945 do 4. apríla 1947. Po tom, ako Dohovor ratifikovalo 26 krajín, začala od 4. apríla 1947 fungovať ICAO.

Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve sa stal dokumentom, ktorý odvtedy umožňuje rozvoj civilného letectva mierovým spôsobom v prospech ľudí a národov celého sveta, zdôraznila ICAO.

S cieľom upozorniť na význam civilnej leteckej dopravy a prispieť k jej rozvoju vyhlásili účastníci zhromaždenia v roku 1992 Medzinárodný deň civilného letectva. Prvýkrát sa slávil 7. decembra 1994 v deň, na ktorý pripadlo 50. výročie podpísania dohovoru.

Iniciatívu ICAO podporila OSN a 6. decembra 1996 na Valnom zhromaždení takisto určila 7. december za Medzinárodný deň civilného letectva. V rezolúcii 51/33 sa OSN obrátila na vlády svojich členských krajín, na regionálne, národné, medzinárodné a medzivládne organizácie pôsobiace v oblasti civilného letectva, aby prijali také opatrenia, aby sa tento deň slávil, alebo pripomínal.

V apríli 2018 ICAO už mala 192 členských štátov vrátane Slovenskej republiky.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...