Invalidný dôchodca môže požiadať o starobný dôchodok

Nedeľa, 2018, december 2 14:54

42 0

Poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má možnosť kedykoľvek požiadať o starobný dôchodok písomnou žiadosťou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Ide o možnosť, nie o povinnosť.

"Ak teda požiada o starobný dôchodok, ústredie Sociálnej poisťovne vypočíta sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vypláca sa potom tá dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dávok sa vypláca dôchodková dávka, ktorú si poistenec zvolil," informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ak o starobný dôchodok poberateľ invalidného dôchodku nepožiada, poisťovňa mu naďalej po dovŕšení dôchodkového veku vypláca invalidný dôchodok v rovnakej sume ako pred dovŕšením dôchodkového veku. Je preto v záujme invalidného dôchodcu požiadať o starobný dôchodok a teda aj o jeho výpočet.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...