Infláciu v júni ťahali nahor najmä ceny pohonných látok

Piatok, 2018, júl 13 10:46

27 0

Hlavným ťahúňom júnového zrýchlenia inflácie boli ceny pohonných látok, v ktorých doznieval májový rast cien ropy na svetových trhoch. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Vzrástli aj ceny potravín a nealkoholických nápojov, zvýraznili ich najmä vyššie ceny ovocia.

Ceny pohonných látok na Slovensku v júni medzimesačne vzrástli o 1,1 % a zvyšovali tak celkovú medziročnú infláciu o 0,5 p. b. "Bez zrýchlenia rastu cien pohonných hmôt by sa teoreticky v júni nezrýchlila ani celková inflácia," doplnil analytik.

Medziročne vzrástli aj ceny tovarov a služieb, podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR o 2,8 %. "Ťahúňmi medziročného júnového cenového rastu bola najmä doprava, ktorej ceny boli medziročne vyššie o 6,5 %. Už druhý mesiac po sebe tak potraviny a nealkoholické nápoje nie sú primárnym ťahúňom zdražovania v SR," skonštatovala analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská.

Prečítajte si tiež: Rast cien v októbri sa spomalil na 2,5 %

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v júni vzrástli podľa Koršňáka o 0,5 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila zo 4,5 % na 4,8 %. Ceny potravín ovplyvnili najmä vyššie ceny ovocia, ktoré tak korigovali májový pokles cien. "Vyššie ceny sme v júni zaznamenali aj v kategórii olejov a tukov (maslo), mäsa či pečiva a obilnín, avšak len v prípade pečiva a obilnín sme mohli pozorovať aj zrýchlenie dynamiky medziročného rastu cien. Naopak, sezónny pokles cien zaznamenali ceny zeleniny," priblížil Koršňák. V najbližších mesiacoch očakáva Sadovská ešte mierne doznievanie efektov maslovej a fipronilovej krízy.

Dopytová inflácia zostala v júni v priemere nezmenená. Podľa prepočtu UniCredit Bank sa v sledovanom mesiaci nezmenili ani ceny obchodovateľných tovarov bez pohonných látok, ani ceny trhových služieb bez imputovaného nájmu. "Ceny služieb však predsa len pokračovali v pozvoľnom zrýchľovaní dynamiky medziročného rastu, v júni z 2,8 % na 2,9 %, keď ich smerom nahor ťahajú dynamicky rastúce mzdy v ekonomike," spresnil analytik s tým, že mzdové náklady pritom tvoria podstatnú časť niektorých cien služieb.

V júni sa mierne zvýraznilo vnímanie inflácie podľa spotrebiteľského barometra ŠÚ SR, a to z 3,5 % na 3,6 %. Inflačné očakávania sa ďalej nezvyšovali, dokonca sa zmiernili. Stále však podľa Koršňáka ostávajú blízko štvorročných maxím a mali by tak aj naďalej urýchľovať prenos zvyšujúcich sa dopytových tlakov do inflácie.

Vplyvom sezónneho poklesu cien potravín a stabilizácie cien pohonných látok by sa medziročná inflácia mala v júli začať mierne spomaľovať, zdôraznil analytik s tým, že dynamický rast miezd a spotreby domácností by mal aj naďalej tlačiť na dopytovú infláciu. "V závere roka by sa spomaľovanie medziročnej inflácie malo zintenzívniť pod vplyvom silného bázického efektu u cien masla a vajec. Celková inflácia by sa tak mala spomaliť smerom k úrovni 2 % na konci roka," uzavrel analytik.

Prečítajte si tiež: Spotrebiteľské ceny v ČR pokračovali v októbri v raste, tempo sa však zmiernilo

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...