Hormonálna antikoncepcia môže zvyšovať riziko mŕtvice

Utorok, 2014, september 9 7:00

30 0

Hormonálna antikoncepcia môže zvyšovať riziko mŕtvice

Medzi rizikové faktory mozgovej mŕtvice patria hypertenzia, fajčenie, cukrovka, obezita, vysoký cholesterol, ale tiež užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Definuje sa ako rozvíjajúce sa ohraničené, alebo celkové postihnutie mozgu. Vzniká väčšinou tým, že sa mozgová tepna upchá krvnou zrazeninou.

Mozgová mŕtvica prichádza náhle, prejavuje sa najmä slabosťou až ochrnutím, poruchou reči a videnia. Varovným signálom je zvesený kútik, mŕtvicou postihnutý človek pri úsmeve nie je schopný dostať kútiky úst do rovnakej výšky. Pri týchto príznakoch treba okamžite volať záchrannú službu.

Najviac pomôže zmena životného štýlu. V prvom rade prestaňte fajčiť a obmedzte pitie alkoholu. Chodievajte na pravidelné preventívne prehliadky, je nutné sledovať tlak, či diabetes. Strážte si tiež hladinu cholesterolu, udržujte si primeranú hmotnosť a športujte.

Riziká zvyšujú aj niektoré srdcové ochorenia, najmä porucha srdcového rytmu, tá zvyšuje riziko mozgovej mŕtvice päťnásobne. Medzi faktory, ktoré žiaľ ovplyvniť nedokážeme, patrí napríklad vyšší vek a rodinná anamnéza.

Predpokladá sa, že zo žien, ktoré postihla mŕtvica, je niekoľko desiatok percent užívateliek antikoncepcie. Pri prítomnej genetickej dispozícii k zrážaniu krvi sa však toto riziko zvyšuje. Ak máte obavy, pomôcť by vám mohol rýchly genetický test, ktorý prípadnú náchylnosť na ochorenie odhalí. Ďalej je potrebné zvážiť užívanie antikoncepcie a poradiť sa o možnostiach s odborníkom.

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...