Druhá etapa obnovy kaštieľa sa nezačala, kraj hľadá jej realizátora

Nedeľa, 2018, november 4 17:31

25 0

Barokovo-klasicistický kaštieľ v Michalovciach, ktorý je sídlom Zemplínskeho múzea (ZM), ešte stále rekonštruujú. Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) vyhlásil koncom októbra výzvu na predkladanie ponúk na účel výberu uchádzača, ktorý bude realizovať druhú etapu rekonštrukcie.

"V rámci nej bude opravený krov a strecha nad hlavnou časťou kaštieľa, obnovené budú fasáda, interiérové schodiská, bleskozvod a osvetlenie kaštieľa. Predpokladaná hodnota zákazky je 220.000 eur, financovaná bude z rozpočtu KSK," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová s tým, že ponuky môžu uchádzači predkladať do 22. novembra. "Po úspešnom ukončení verejného obstarávania sa začne s rekonštrukciou, ktorá by mala trvať štyri mesiace od začatia prác. Termín ukončenia druhej etapy rekonštrukcie a sprístupnenia múzea teda bude záležať najmä na priebehu verejného obstarávania," doplnila.

Kaštieľ rekonštruujú už približne štyri roky. V rámci prvej etapy, ktorá mala byť ukončená už dávno, obnovili centrálnu budovu a pravé krídlo. "Vymenené boli rozvody plynu, vody, kanalizácie, kúrenia, elektriny aj okná, priestory boli odvlhčené a podkrovie pravého krídla bolo prepojené s prvým nadzemným podlažím novým schodiskom," priblížila Činčárová. Dôvodom, prečo rekonštrukcia nie je ukončená, je podľa jej ďalších slov zmena v projektovej dokumentácii. "Hlavným problémom bolo, že v priebehu verejného obstarávania boli zistené chyby v projektovej dokumentácii, ktoré projektant následne opravil, avšak opäť s chybami," vysvetlila.

"Problém vznikol za bývalého vedenia kraja. Naším cieľom je, aby verejné obstarávanie prebehlo transparentne a odborne. Chyby v projektovej dokumentácii nie je možné opravovať v priebehu tohto procesu. Veríme preto, že do výzvy sa zapoja odborníci s prepracovanou projektovou dokumentáciou, druhá etapa rekonštrukcie prebehne bez väčších problémov a múzeum bude opäť sprístupnené pre verejnosť," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Ako na svojej webovej stránke informuje ZM, riaditeľstvo, administratíva a kancelárie sú presťahované do budovy tzv. Starého kaštieľa za rímskokatolíckym farským kostolom v parku Kerta.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...