Ako na to?

Pondelok, 2014, september 1 7:00

73 0

Ako na to?

Posledné roky panuje predstava, že deti mladšie ako 3 roky je „hriech“ dávať do škôlky. Je to skutočne tak? Väčšina našej generácie nastúpila do jasličiek v jednom roku a nebol to problém. V akom veku vnímajú deti odchod od mamy do škôlky najcitlivejšie?

„Na základe mojich dlhoročných skúseností učiteľky MŠ, môžem konštatovať, že čím je dieťa mladšie, tým je jeho adaptácia, teda prechod zo známeho prostredia domova do nového prostredia predškolského zariadenia ľahší,“ hovorí učiteľka.

Všeobecne sa odporúča postupná adaptáciu. Je vhodné dieťa rok pred vstupom do MŠ, aspoň jedenkrát do mesiaca navštívilo škôlku a oboznámilo sa s prostredím, kolektívom detí, ale aj s pani učiteľkami. Avšak všetko záleží tiež od fyzickej a psychickej vyspelosti dieťatka.

Jednou z hlavných úloh učiteľky, je podpora integrácie dieťaťa do skupiny, teda jeho vzťahov s ostatnými deťmi. Životu v skupine sa však musia malé deti učiť, lebo najmä tie prvorodené sú zvyknuté na plnú pozornosť dospelých, o ktorú sa nemusia s nikým deliť. Typické pre tieto deti je to, že vyžadujú takmer nepretržitú pozornosť učiteľky, ktorá má na starosti aj ostatné deti. Dieťa si zrazu musí utvárať svoje vzťahy samostatne, bez prítomnosti rodičov a bez ich podpory.

Pre každého jednotlivca, dospelého aj dieťa, sú prechody spojené s citovým vypätím. Pri nástupe do materskej školy je dieťa skľúčené, častejšie plače. Jeho želanie zostať doma zaťažuje vzťahy medzi dieťaťom a rodičom. Rodičia sú zaskočení, želajú si, aby nástup ich dieťatka do materskej školy bol bezproblémový, a aby mali čo najskôr istotu, že sa ich dieťa cíti dobre, má kamarátov a je v kolektíve akceptované.

„Aká je fintička? Veľká dôvera v maminu a otcovu lásku. Dieťa sa nesmie v rodičovi sklamať! Ak raz mamina povie, že príde preň povedzme na obed, tak musí prísť! Dieťa musí mať istotu, že ho mamka v materskej škole nenechá, lebo ho veľmi ľúbi,“ zdôrazňuje učiteľka.

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...