Život na vozíčku zvládajú lepšie aktívni športovci

Pondelok, 2014, september 1 10:00

30 0

Život na vozíčku zvládajú lepšie aktívni športovci

Čo sa vás pacienti - paraplegici – najčastejšie pýtajú? Celý život počúvam tú istú otázku. Pán doktor, už na niečo tí vedci prišli?

A prišli? Ako pokročila liečba za posledných dvadsať rokov? Neurochirurgické operačné techniky sa do značnej miery zmenili, používajú sa nové prístupy i materiály na stabilizáciu poraneného úseku chrbtice. Včasná operácia dokáže zabrániť zhoršovaniu či fatálnym následkom, takže pacienti majú šancu prežiť.

Pomáha liečba kmeňovými bunkami? Liečba kmeňovými bunkami je zatiaľ v experimentálnej fáze. Jediná odsúhlasená klinická štúdia s pacientmi v USA sa skončila v roku 2011 pre nedostatok finančných prostriedkov.

Pokusy spred štyroch rokov naznačovali možnú obnovu poškodených membrán miechy aplikáciou chitosanu. Tieto pokusy sa robili na morčatách a pokiaľ vieme, z laboratória Richarda Borgensa na Purdueovej univerzite v USA nehlásili od roku 2010 žiadne nové zásadné poznatky.

Kedy pomáha podchladenie miechy po úraze? Aj tieto postupy sú len v štádiu experimentov na zvieratách. Predpokladá sa, že dvanásť- až dvadsaťštyrihodinové podchladenie v kombinácii s lokálnym obmývaním obnaženej miechy liečivými látkami počas dvadsaťštyri, štyridsaťosem alebo sedemdesiatdva hodín účinne zníži degeneratívne zmeny v mieche po úraze.

Prečo sa miecha a miechové bunky po úraze nedokážu regenerovať? Na rozdiel od kože a kostí, ktoré sa relatívne dobre regenerujú, miechové bunky túto schopnosť nemajú. Bezprostredne po úraze sa v mieste poškodenia na receptore p75 vylúčia špeciálne chemické molekuly, ktoré zablokujú regeneráciu miechového systému. Výskum sa zameriava na tento mechanizmus a možnosti jeho izolácie.

Aké sú najčastejšie príčiny úrazov chrbtice? V štatistike poranení miechy dominujú dopravné úrazy. Pri náraze alebo pri prudkom zabrzdení sa miecha v nechránenej krčnej chrbtici môže poraniť „strihovým mechanizmom“. Ďalej sú to športové úrazy, pády z výšky, kam patria aj skoky do neznámej, plytkej vody. Ak hĺbka vody nezodpovedá bezpečnostným predpisom, môže k takémuto poraneniu prísť aj pri dopade z toboganu. Najviac sú postihnutí mladí vo veku osemnásť až tridsať rokov.

Dokáže laik rozpoznať poranenie chrbtice a miechy? Príznaky poranenia miechy sú veľmi zreteľné. Ak je postihnutý pri vedomí, okamžite udáva stratu citlivosti dolných, prípadne horných končatín a nedokáže nimi hýbať. Ak je však v bezvedomí, urýchlene volajte záchrannú službu a zbytočne ním nehýbte. Ako odstrihnuté konáre „Je rozdiel, keď ochrnie športovec alebo murár na stavbe, ktorý nikdy nešportoval. Všetko závisí od rozsahu poranenia, funkčných následkov a psychickej dispozície. V princípe sú však aktívni športovci lepšie pripravení na život na vozíku,“ hovorí MUDr. Július Kazimír, rehabilitačný lekár a ortopéd.

Ak bola miecha len utlačená, môže sa hybnosť končatín vrátiť? Pri ľahkom a krátkodobom utlačení – miechovej komócii – sa môže porušená funkcia do dvadsaťštyri hodín vrátiť, tieto prípady sú však pomerne vzácne.

Je pravda, že čím je zranenie s poškodením miechy vyššie, tým sú horšie následky? Poranenie miechy je mimoriadne závažné preto, že postihuje niekoľko systémov. Čím je poranenie chrbtice vyššie, tým viac systémov úplne alebo dočasne vyradí z funkcie. Záleží na tom, či bolo poranenie kompletné, alebo nie. Nervové korene vystupujú z miechy ako konáre zo stromu, a preto je pri poranení krčnej chrbtice paralyzovaná horná aj dolná časť tela. K tomu sa môžu pridať aj problémy s dýchaním.

Akú úlohu zohráva pri ošetrení zranenia chrbtice čas? Okamžite po poranení nastupuje miechový šok, ktorý trvá dva až tri týždne. Preto je extrémne dôležité transportovať stabilizovaného pacienta na špecializované pracovisko, kde sa môže podrobiť operácii.

Dá sa ešte niečo zachrániť rehabilitáciou? Bezprostredne po operácii nastupuje rehabilitácia. Len ona dokáže zabezpečiť kvalitu života napriek motorickému hendikepu. Vďaka systematickému a odbornému polohovaniu vrátane pasívneho precvičovania mäkkých štruktúr predídeme aj skráteniu svalov. Mimoriadne dôležitá je pohybová liečba – vertikalizácia –, pretože dlhodobé ležanie bez pohybu vedie k ďalším zdravotným komplikáciám.

Akým? Hrozia poruchy dýchania, preležaniny, sekundárne infekcie, problémy s vylučovaním, sexuálne poruchy a skrátenie svalov a šliach.

Ako sa čiastočné a úplné ochrnutie prejaví na vnútorných orgánoch? Opäť všetko závisí od výšky poranenia. Pri vysokých poškodeniach sú zasiahnuté aj dýchacie orgány, pľúca sa naplno nerozvíjajú. Podobne reaguje tráviaci trakt a močový mechúr. Časť tráviaceho traktu má autonómnu, nezávislú inerváciu bez účasti miechy, ale dolná časť už závisí od impulzov z miechy. Preto dochádza k zadržaniu stolice a moču, ktoré treba vylučovať manuálne.

Sú aktívni športovci po úraze chrbtice a miechy na tom lepšie? Je rozdiel, keď ochrnie športovec alebo murár na stavbe, ktorý nikdy nešportoval. Všetko závisí od rozsahu poranenia, funkčných následkov a psychickej dispozície. V princípe sú však aktívni športovci lepšie pripravení na život na vozíku.

Ako trpí psychika pacientov? Spolupracujete s psychológmi? Psychické problémy sú u pacientov pravidelné. Kvalifikovaný psychológ je neodmysliteľnou súčasťou tímovej práce s paraplegikmi a kvadruplegikmi, čiastočne a úplne ochrnutými pacientmi.

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...