Študentom a učiteľom sa žiada viac, ako môžu dostať

Sobota, 2014, august 2 14:00

32 0

Študentom a učiteľom sa žiada viac, ako môžu dostať

Vysokoškolákov a učiteľov, ktorí chcú pôžičku, je oveľa viac ako môže uspokojiť Fond na podporu vzdelávania. V uplynulom akademickom roku o peniaze žiadalo 3 684 vysokoškolských študentov a dohromady požadovali sumu 9,55 milióna eur.

Fond však mohol študentom rozdeliť len päť miliónov. Učitelia dokonca vo svojich požiadavkách prekročili rozpočet fondu viac ako trojnásobne.

„Už len toto číslo nám môže hovoriť, že dopyt po pôžičkách je naozaj markantný, žiaľ, finančné prostriedky fondu nie sú natoľko postačujúce, aby sme mohli uspokojiť každého žiadateľa,“ hovorí predseda fondu Roman Maroš.

Učitelia v akademickom roku 2013/2014 chceli na pôžičkách dohromady viac ako 7,3 milióna eur. Fond mal pre nich vyčlenené dva milióny. Na fond poslali pedagógovia dokopy 775 žiadostí.

Z nich rada fondu rozhodla, že uzatvoria zmluvy so 193 učiteľmi a tí si rozdelili sumu viac ako 1,8 milióna eur. Priemerná vyplatená výška pôžičky pre pedagógov bola približne 9 508 eur.

Vysokoškolskí študenti si vlani rozdelili viac ako 4,9 milióna eur. Na fond prišlo dohromady 3 684 žiadostí a študenti v nich žiadali sumu až 9,55 milióna.

Pôžičku napokon získalo 1 899 študentov. Najviac žiadateľov spomedzi študentov bolo z Univerzity Komenského v Bratislave (16,5 percenta), nasleduje Slovenská technická univerzita v Bratislave (10,4 percenta).

Najviac žiadostí o pôžičku podľa trvalého bydliska bolo od študentov z Prešovského kraja a najmenej z Trnavského kraja.

Zdroj: pluska.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...