Štátny rozpočet bol po jedenástich mesiacoch v schodku 856 mil. eur

Pondelok, 2018, december 3 15:56

30 0

Štát hospodáril od januára do konca novembra tohto roku so schodkom 855,8 mil. eur. V samotnom novembri sa tak schodok štátneho rozpočtu prehĺbil o vyše 440 mil. eur. Medziročne však bol rozpočtový deficit stále o 12,8 % nižší. Celkové príjmy štátneho rozpočtu za jedenásť mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o 8,8 %, teda o 1,047 mld. eur, na 13,003 mld. eur a celkové výdavky sa zvýšili o 7,1 %, resp. 921,7 mil. eur, na 13,859 mld. eur. Na celý rok 2018 sú pritom príjmy rozpočtované na úrovni 13,983 mld. eur, výdavky v sume 15,956 mld. eur pri deficite 1,973 mld. eur.

Samotné daňové príjmy, ktoré tvoria podstatnú časť príjmu štátu, oproti jedenástim mesiacom vlaňajška stúpli o 8 %, alebo o vyše 800 mil. eur, na 10,769 mld. eur. Pozitívny vývoj bol podľa ministerstva financií zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 517,8 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 188,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 65,4 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 32,8 mil. eur. Negatívny vývoj sa zaznamenal pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1 mil. eur.

Medziročne výrazne rástli príjmy z rozpočtu Európskej únie, a to o 29,1 %, keď dosiahli 1,139 mld. eur. Ostatné príjmy rozpočtu stúpli len mierne, o 0,6 % na 715,6 mil. eur. Medziročný nárast sa podľa rezortu financií zaznamenal pri iných nedaňových príjmoch na úrovni 19,4 mil. eur a pri kapitálových príjmoch v objeme 4,8 mil. eur. Príjmy rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o 3,6 % na úrovni 378,9 mil. eur.

V rámci výdavkov vzrástli medziročne ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, ktoré zahŕňajú aj výdavky na chod štátnych úradov, o 6,7 % na 10,377 mld. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 3,2 % na 1,067 mld. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu Európskej únie výdavky medziročne stúpli o 44,1 % na 1,431 mld. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 52,2 % na 238,9 mil. eur. Odvod do rozpočtu Európskej únie oproti vlaňajšku vzrástol o 9,6 % na 639 mil. eur a transfer Sociálnej poisťovni sa znížil až o 71,7 % na 106,4 mil. eur.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Pre kategóriu stránku

Loading...