Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Kabinet schválil zmenu osvedčenia pre investíciu spoločnosti Volkswagen

Streda, 2017, november 15 12:56
11 0

Vláda v stredu schválila rozšírenie zoznamu pozemkov, na ktoré Ministerstvo hospodárstva SR v marci 2015 vydalo spoločnosti Volkswagen Slovakia osvedčenie o významnej investícii. Ide o rozšírenie kapacít závodu na výrobu automobilov v Bratislave. Automobilke schválil kabinet do osvedčenia doplnenie pozemkov o celkovej výmere 2 386 metrov štvorcových.

Doplnenie pozemkov vyplývalo zo žiadosti o zmenu osvedčenia z 20. septembra 2017, nakoľko pri pôvodnom vydávaní osvedčenia podľa rezortu hospodárstva nebolo možné s dostatočnou presnosťou umiestniť a fixovať finálne trasovanie inžinierskych sietí, dimenzovanie rozmerov a umiestnenie obslužnej dopravnej infraštruktúry pre výrobnú a logistickú halu, ako aj celého areálu žiadateľa, vrátane ochranných pásiem. Celková investícia súvisiaca so schváleným osvedčením dosiahne 352 mil. eur a v nadväznosti na predmetnú investíciu žiadateľ vytvorí minimálne 2 500 nových pracovných miest.

V zozname pozemkov pôvodného osvedčenia, tvoriacich podnikový pozemok podľa zákona o významných investíciách, sú podľa Ministerstva hospodárstva SR zahrnuté pozemky určené na výstavbu výrobnej prevádzky o veľkosti 259 568 metrov štvorcových, výstavbu logistickej časti súvisiacej s výrobou o veľkosti 267 660 metrov štvorcových a výstavbu novej kanalizácie o veľkosti 2 146 343 metrov štvorcových.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0