Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Dovozné ceny v USA sa v septembri zvýšili omnoho výraznejšie, než sa čakalo

Sobota, 2018, október 13 10:48
38 0

Dovozné ceny v USA sa minulý mesiac vrátili k rastu, pričom jeho tempo bolo výraznejšie, než sa predpokladalo. Podpísali sa pod to najmä ceny pohonných látok.

Americké ministerstvo práce oznámilo, že dovozné ceny v USA vzrástli v septembri o 0,5 % po revidovanom 0,4-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia očakávali, že ceny sa zvýšia len o 0,2 %. Vychádzali pritom z pôvodne uvádzaných údajov za mesiac august, podľa ktorých ceny dovozu v danom mesiaci klesli o 0,6 %.

Výraznejší než očakávaný rast dovozných cien je dôsledkom rastu cien dovážaných palív. Ten dosiahol v septembri 3,8 %, zatiaľ čo v auguste tieto ceny o 2,2 % klesli. Zvýšili sa aj ceny potravín, nealkoholických nápojov a krmív.

Bez započítania cien pohonných látok dovozné ceny v septembri stagnovali. V auguste očistené ceny dovozu zaznamenali pokles o 0,2 %.

Čo sa týka cien vývozu, v septembri zaznamenali stagnáciu. V auguste klesli o 0,2 %.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0