Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Do evidencie diabetológov pribudlo vlani takmer 22 tis. prípadov s cukrovkou

Pondelok, 2017, október 9 8:44
6 0

V uplynulom roku bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných a liečených 368 084 diabetikov (171 466 mužov, 196 618 žien). Do evidencie diabetológov pribudlo 21 752 nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka (diabetes mellitus). Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Prevažná väčšina pacientov (91 %) sa liečila na diabetes 2. typu, ktorý sa prejavuje najmä v staršom veku. Až 83 % tvorili diabetici vo veku 50 a viac rokov. Medziročne vzrástol počet osôb s druhým typom diabetu o 7 %, no za posledných desať rokov až o 15 %. V roku 2016 bol diabetes 2. typu novo diagnostikovaný u 18 630 osôb. Najviac nových prípadov pri prepočte na 100 tisíc obyvateľov bolo zaznamenaných vo vekovej kategórii 75 až 79 rokov (892,3/100-tis.).

Na diabetes 1. typu, ktorý je zvyčajne diagnostikovaný u mladších pacientov, bolo liečených 7,3 % pacientov. Z celkového počtu novozistených prípadov (1 210) tohto typu diabetu ich najviac pribudlo v populácii 20 až 24 ročných (46,6 /100-tis.). Podľa zverejnených informácií tehotenská (gestačná) cukrovka, ktorá vzniká v tehotnosti v dôsledku hormonálnych zmien a väčšinou po pôrode zanikne, bola diagnostikovaná u 1 541 žien. "Čo sa týka liečby diabetikov, až 52,3 % pacientov užívalo perorálne antidiabetiká. Tento spôsob liečby je indikovaný pri liečbe diabetes mellitus 2. typu. Inzulínovú liečbu, nevyhnutnú pri diabetes mellitus 1. typu, absolvovalo 28,9 % pacientov. Približne 18,8 % pacientov sa liečilo režimovými opatreniami, ako sú diéta, redukcia hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, odstránenie škodlivých návykov," uviedlo NCZI.

U detí a mladistvých do 18 rokov bolo podávanie inzulínu najčastejším spôsobom liečby (96,3 %). Vo vekovej skupine 19 + rokov prevládala liečba perorálnymi antidiabetikami (52,6 %). Z komplikácií a sprievodných chorôb spôsobených kolísaním hladiny glykémie sa v minulom roku najčastejšie u diabetikov vyskytovala porucha metabolizmu lipidov (12 655 prípadov), artériová hypertenzia (12 318), diabetická neuropatia (7 057), komplikácie s očami (5 324) a komplikácie s obličkami (4 522).

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0